با اصلاح ایراد شورای نگهبان؛

سقف 4 هزار میلیارد ریالی برای توسعه شبکه های برق روستایی تعیین شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندی از بودجه مصوب مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مقرر کردند تا سقف 4 هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه مصوب مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندی از لایحه بودجه وزارت نیرو را موظف کردند علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده 30 ریال به عنوان عوارض برق دریافت نمایند.

وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف 4 هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می شود.

پیش از این گردش مالی این وجوه به خزانه مشخص نشده بود و سقفی نیز برای این اعتبارات تعیین نشده بود.

نمایندگان مجلس علاوه بر این با اصلاح بند دیگری  به وزارت کشور اجازه دادند در سال93، 20 درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل  6هزار میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارت خانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر 50 هزار جمعیت و دهیاری ها هزینه نمایند.

علاوه بر این با اصلاح بند دیگری از لایحه بودجه مقرر شد از ابتدای سال 93 یک واحد درصد علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و صد درصد منابع دریافتی به پوشش حامل بیمه ای افراد ساکن روستاها و شهرهای داری 20 هزار نفر جمعیت و پائین تر و جامعه عشایری اختصاص یابد.

پیش از این توزیع سهم هر یک از موارد مذکور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سپرده شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و حذف شد.