برگزاری تظاهرات ضد چین در ویتنام

ویتنام

تهران-ایرنا-خبرگزاریˈکیودوˈ ژاپن روز یکشنبه از برگزاری تظاهرات ضد چین در هانوی پایتخت ویتنام خبر داد.

بیش از یکصد نفر از شهروندان ویتنامی با تجمع در مرکز پایتخت در اعتراض به جنگ سال 1979 میان چین و ویتنام و به یاد قربانیان آن و نیز ادعاهای ارضی جدید چین در جنوب دریای چین، تظاهرات کردند.

کیودو نوشت: گرچه دولت هانوی همواره با هرنوع حرکت اعتراض آمیز مقابله می کند،اما تظاهرات ضد چین ،بدون دخالت نیروهای پلیس برگزار شد.

تظاهرکنندگان ویتنامی با در دست داشتن پلاکاردها و پارچه نوشته هایی از جمله ˈچین باید جزایر ویتنام را تخلیه کندˈ و ˈمرگ بر چینˈ،در مقابل سفارت چین و در طول دریاچه ˈگوامˈ تظاهرات کرده و شعارهای ضد این کشور سردادند.

چین و ویتنام هر دو مدعی مالکیت بخش اعظم جزایر و سواحل تپه ای جنوب دریای چین هستند، اما چین از زمان جنگ سال 1974 تا کنون کنترل بخش های مهم جزایر ویتنام را در اختیار خود دارد.

در جنگی که در سال 1978میان نیروهای دو کشور برسر این جزایر درگرفت ،هزاران نفر از دو طرف کشته شده و سرانجام نیروهای چین در سال 1979 این جزیره را تخلیه کردند، اما همچنان کنترل آن را در اختیار دارند.

دو کشور روابط دیپلماتیک خود را پس از این جنگ در سال 1991 عادی کردند.

مترجمام**1378**5981
کد N127121