المالکی دستور اختصاص بودجه بازسازی استان الانبار را صادر کرد

الانبار,بازسازی

تهران - ایرنا - ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر عراق در سفر غیرعلنی خود به استان بحران زده ˈالانبارˈ ، دستور اختصاص بودجه بازسازی این استان را صادر کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه ˈالمیادینˈ، المالکی همچنین دستور داد تا به 10 هزار نفر از عشایر ˈالرمادیˈ که با گروه تروریستی ˈداعشˈ به رویارویی پرداختند و عشایری که در کنار نیروهای دولتی جنگیدند ، آموزش نظامی داده شود.

المالکی در این سفر با استاندار الانبار و ˈشیخ احمد ابوریشهˈ رهبر ˈالصحوهˈ عراق و فرماندهان نیروهای عراقی درگیر با افراد مسلح ˈالقاعدهˈ در این استان دیدار و گفت و گو کرد .

نیروهای دولتی و عشایر استان الانبار عراق در یک ماه گذشته درگیر جنگی خشونت بار با عناصر گروه تروریستی و تکفیری داعش هستند.

خاورم ** 1487 **1651
کد N126516