ریاست کمیته نمایندگان زنان مسلمان PUIC به افتخاری واگذار شد

مجلس

در جریان نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی صبح امروز یکشنبه 27 بهمن‌ماه، سومین اجلاس کمیته نمایندگان زنان مسلمان آغاز به کار کرد و در جریان این اجلاس ریاست کمیته به لاله افتخاری واگذار شد.

در جریان سومین اجلاس کمیته نمایندگان زن مسلمان ریاست این کمیته به لاله افتخاری واگذار شد.

به گزارش ایلنا، در جریان نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی صبح امروز یکشنبه 27 بهمن‌ماه، سومین اجلاس کمیته نمایندگان زنان مسلمان آغاز به کار کرد و در جریان این اجلاس ریاست کمیته به لاله افتخاری واگذار شد.

لازم به ذکر است که پیش از این سودان ریاست کمیته نمایندگان زنان مسلمان را بر عهده داشت

کد N125771