احتمال بروز تشعشعات اتمی در عمیق ترین مخزن ضایعات هسته ای آمریکا

راشاتودی

تهران – ایرنا- وزارت انرژی آمریکا از احتمال بروز تشعشعات رادیواکتیوی در یکی از مخازن ضایعات زیرزمینی هسته ای در ایالت ˈنیومکزیکوˈ خبر داد.

به گزارش ایرنا، وب سایت خبری روسی ˈراشاتودیˈ روز یکشنبه گزارش داد که این واقعه اواخر روز جمعه در محل مخازن زیرزمینی ضایعات هسته ای ˈتاسیسات آزمایشی مجزاسازی ضایعاتˈ موسوم به (WIPP) پس از مشاهدات هوایی از این منطقه گزارش شده است.

در زمان رویت این واقعه هیچ یک از کارکنان این تاسیسات در شیفت کاری خود حاضر نبودند.

هم اکنون کارکنان این تاسیسات دفن ضایعات هسته ای جهت احتیاط و به منظور در امان ماندن از احتمال تشعشعات مشاهده شده در پناهگاه اسکان داده شده اند.

تحقیقات بعمل آمده تاکنون فردی را آلوده به این تعششعات اعلام نکرده است.

تاسیسات آزمایشی مجزاسازی ضایعات در نیومکزیکو مکانی است که ضایعات هسته ای فرا اورانیومی حاصل از تسلیحات هسته ای در آنجا دفن می شود، مدت در نظر گرفته شده برای انبارسازی ضایعات هسته ای در این مکان 10000 سال است.

این تاسیسات عمیق ترین محل نگهداری ضایعات هسته ای در خاک آمریکا و سومین در جهان به شمار می رود.

در این مرکز همچنین ضایعات هسته ای ˈآزمایشگاه ملی لاس آلاموسˈ که به کار طراحی بمب اتمی در آمریکا می پردازد، دفن می شود.

مترجمام **1302** 1337
کد N125526