استقبال سازمان ملل از تشکیل دولت جدید لبنان

لبنان

نیویورک،ایرنا- دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان از تشکیل دولت جدید لبنان و پایان بن بست سیاسی در آن کشور استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که رییس جمهور لبنان نیز با توافق جریان های سیاسی آن کشور در موعد مقرر توسط پارلمان لبنان برگزیده شود.

به گزارش ایرنا بان کی مون و شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه با صدور دو بیانیه جداگانه به تمام سلام، نخست وزیر جدید لبنان که کابینه اش روز شنبه به دنبال توافق میان دو گروه 8 مارس و 14 مارس تشکیل شد، تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت کردند.

بان کی مون در بیانیه خود از دولت لبنان خواسته است که در راستای اجرای قطعنامه های سازمان ملل بویژه قطعنامه 1701 تلاش نماید.

شورای امنیت سازمان ملل نیز در بیانیه خود از جریان های سیاسی لبنان خواست که برای انتخاب رییس جمهور جدید آن کشور در چارچوب قانونی تلاش نمایند.

پس از 10 ماه بن بست سیاسی، تمام سلام روز دوشنبه از توافق بر سر کابیه جدید و تشکیل دولت خود خبر داد.

در کابینه جدید ˈجبران باسیلˈ، به عنوان وزیر خارجه ، ˈسمیر مقبلˈ، به عنوان وزیر دفاع و معاون نخست وزیر و ˈنهاد المشنوقˈ، به عنوان وزیر کشور پیشنهادی تمام سلام هستند.

تشکیل دولت جدید لبنان به دلیل اختلاف نظرها میان سیاست مداران لبنانی پیرامون نحوه تشکیل دولت و ساختار آن، حدود 10 ماه با ناکامی مواجه بود و در این مدت نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر موقت عهده دار امور دولت بود.

اروپام 2251 **1908
کد N125096