بازتاب سالگرد انقلاب بحرین در رسانه های غربی - عربی

سالگرد

تهران- ایرنا- در حالی که دهها هزار تن از مردم بحرین روز شنبه در سومین سالگرد بیداری اسلامی در این کشور به خیابان ها رفتند، رسانه های غربی اکثراً بر کشته شدن یک پلیس در بحرین تمرکز کردند و شبکه العربیه عربستان نیز هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد.

به گزارش ایرنا رسانه هایی از قبیل ˈواشنگتن پستˈ آمریکا، ˈای.بی.سی نیوزˈ آمریکا، ˈفاکس نیوزˈ آمریکا و ˈبی بی سی نیوزˈ انگلیس از جمله رسانه هایی هستند که با هدف خشونت آمیز جلوه دادن قیام مسالمت آمیز و عدالت خواهانه مردم بحرین، ادعای وزارت کشور بحرین در مورد کشته شدن یک پلیس بر اثر انفجاری در این کشور را برجسته کردند.

در میان رسانه های منطقه ای نیز ˈگلف نیوزˈ امارات خبر ادعایی کشته شدن یک پلیس در بحرین را بازتاب داد و الجزیره قطر نیز به بزرگنمایی برخی درگیری های پراکنده در سالگرد انقلاب مردم بحرین پرداخت.

در این میان شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی در بخش های خبری بعدازظهر و شامگاه شنبه خود هیچ اشاره ای به موضوع سالگرد انقلاب بحرین و تظاهرات دهها هزار تن از مردم این کشور نکرد.

در این میان تنها خبرگزاری انگلیسی رویترز گزارش نسبتاً متوازنی از رویدادهای روز شنبه بحرین مخابره کرد و نوشت: دهها هزار تن از مردم بحرین روز شنبه در تظاهراتی مسالمت آمیز به مناسبت سومین سالگرد قیام ناموفق دموکراسی خواهانه تحت هدایت اکثریت شیعه این کشور شرکت کردند.

این راهپیمایی سازماندهی شده توسط جنبش الوفاق- گروه مخالف اصلی بحرین- یکی از بزرگترین حرکت های اعتراضی از سال 2011 تاکنون بود.

رویترز افزود: به گفته شاهدان، جمعیت گسترده ای از مردان، زنان و کودکان به خیابان های این کشور کوچک عربی خلیج فارس آمدند تا خواستار دموکراسی، اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی شوند.

شبس**1078**1504
کد N125071