اسپانیا به دنبال پروژه های میلیاردی در عربستان سعودی است

اسپانیا,عربستان سعودی

مادرید - ایرنا - دولت اسپانیا و شرکت های اسپانیایی معتقدند که اجرای طرح خط قطار سریع السیر مدینه به مکه می تواند زمینه بسیار خوبی برای به دست گیری پروژه های جدید در عربستان سعودی باشد .

به گزارش روزنامه ال پاییس ، عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که قدرتمند ترین طرح های زیر ساختی را در زمینه ریلی دارد و این موجب شده که اسپانیا به دنبال پروژه های بیشتری در عربستان سعودی باشد.

ˈآنا پاستورˈ وزیر امور زیر ساخت های اسپانیا در این رابطه ، روز شنبه در عربستان سعودی از کارهای ساخت و سازی که کنسرسیوم اسپانیایی به سرکردگی آدیف ، تالگو ، رنفه و او اچ ال در سال 2011 برنده مناقصه آن شدند ، دیدن کرد .

در عربستان سعودی ، شرکت های اسپانیایی در حال ساخت خط قطار سریع السیر مکه به مدینه افزون بر ساخت مترو ریاض هستند ، دو پروژه ای که بزرگترین مناقصه های شرکت های اسپانیایی در خارج از این کشور می باشند .

پاستور در این رابطه قبل از سفر به عربستان گفته بود: درآینده بسیار نزدیک، دولت عربستان سعودی شروع به ساخت و سازهایی خواهد کرد که بسیار مهم هستند که ازجمله آنها چندین پروژه مترو در مکه و جده ، بهره برداری از مهمترین خط کشور که از شمال به جنوب می رود وهمچنین یک پروژه که خلیج فارس را با دریای سرخ مرتبط می سازد، هستند در نتیجه این پروژه ها، شرکت ها و فناوری های اسپانیایی در آنجا خواهند بود.

دولت و شرکت های اسپانیایی، آگاه هستند که مساله روابط اعتماد، دراسپانیا بسیار مهم است و به این دلیل معتقدند که بسیار اساسی است که ساخت این خط ملقب به ˈقطار سریع السیر کویرˈ ، خوب پیش برود .

ساخت و سازهای برنامه ریزی شده برای آینده ، یک خط ریلی دو هزار و 400 کیلومتری از شمال به جنوب و یک خط دیگر یکهزار متری از شرق به غرب (ریاض به جده ) افزون بر دو خط مترو مکه و جده هستند. این خطوط بر خلاف خطوط کنونی، سریع السیر نیستند و شرکت هایی نظیر آدیف و رنفه مشتاق به ساخت آنها هستند.

اروپام **1234**1552
کد N124911