رژیم صهیونیستی حماس را تهدید کرد

آفریقا و خاورمیانه

برخی منابع نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کردند که پاسخ سختی به حملات موشکی حماس خواهند داد.

به گزارش خبر گزاری مهر ، رادیو رژیم صهیوینستی به نقل از منابع نظامی بلند پایه در ارتش این رژیم اعلام کرد: که ارتش و دستگاه امنیتی اسرائیل به طور قاطعانه به پرتاب موشک از سوی نوار غره به اراضی اشغالی  پاسخ خواهند داد

این منابع تصریح کردند: جنبش مقاومت اسلامی(حماس) مسئول وخامت اوضاع امنیتی و تشدید درگیری ها درآینده خواهد بود.

منابع نظامی با بیان اینکه هم اکنون نشست های مشورتی متعددی  میان رهبران عملیات در مناطق  جنوبی اراضی اشغالی و ارتش درحال برگزاری است   اعلام کردند:  ادامه ی موشک باران شهرک های اسرائیلی  از سوی نوار غزه ,پاسخ سخت و کوبنده ای در پی خواهد داشت.