اسامی وزرای دولت جدید لبنان

واحد مرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی العالم لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: تمام سلام نخست وزیر لبنان چند وزیر برای تشکیل دولت خود تعیین کرد.
وی اشرف ریفی به عنوان وزیر امور اجتماعی و وائل ابوفاعور به عنوان وزیر بهداشت و نهاد المشنوق وزیر کشور و رشید درباس وزیر دادگستری و الیاس ابومصعب وزیر آموزش و پرورش را برای دولت آینده لبنان تعیین کرد.

52261

کد N124299