در كمیسیون انرژی؛

لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی می‌شود

مجلس

بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر از دیگر برنامه های این کمیسیون در كارگروه امور برق خواهد بود.

كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق روز یكشنبه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1393 كل كشور را در دستور کار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون انرژی روز دوشنبه ضمن ادامه بررسی طرح یك‌شوری حمایت از صنعت برق كشور با حضور كارشناسان وزارت نیرو، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، طرح یك‌فوریتی اصلاح ماده(45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.

همچنین اعضای این کمیسیون با حضور كارشناسان وزارتخانه‌های نیرو و دادگستری، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، لایحه یك‌شوری نحوه برخورد با استفاده‌كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را مورد بررسی قرار می دهند.

در ادامه هفته جاری كارگروه اساسنامه شركت ملی نفت ایران، بررسی پیش‌نویس اساسنامه شركت ملی نفت ایران با حضور كارشناسان وزارت نفت، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را در دستور کار خود دارد.

بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر از دیگر برنامه های این کمیسیون در كارگروه امور برق خواهد بود.

همچنین كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق روز یكشنبه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1393 كل كشور را در دستور کار دارند.

کد N123812