طی حکمی از سوی رحمانی فضلی؛

شیران مشاور وزیر کشور در امور بازرسی شد

دولت

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید و با بهره گیری از ظرفیت های موجود نسبت به انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید.

رحمانی فضلی در حکمی رضا شیران را به سمت مشاور در امور بازرسی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا؛ متن حکم عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به رضا شیران بدین شرح می باشد:

نظر به توانمندی، تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر در امور بازرسی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید و با بهره گیری از ظرفیت های موجود نسبت به انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید.

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

کد N123806