هیات وزیران تصویب کرد:

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اصلاح بودجه92

تهران- ایرنا- هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهوری و به اسنتاد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر اصلاح شد:

1ـ در بند «ی» ماده (1) این قانون عبارت «بانک دولتی که » به عبارت « بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح و عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل براساس شیوه نامه موضوع ماده (3) اقدام نمایند» به انتهای این بند اضافه می شود.

2 – در ماده (3) عبارت « انتخاب چند بانک دولتی به عنوان بانک عامل» حذف می شود.

3ـ ماده (10) نیز به بدین شرح اصلاح می شود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت سامی اسناد خزانه در سررسید و هزینه های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور کند.

خزانه داری کل کشور موظف است در زمان سررسید، قیمت اسناد مزبور را از محل اعتبار ردیف مصوب از طریق بانک عامل پرداخت کند.

4- در ماده (12) عبارت « ماده (11)» به عبارت « ماده (10)» اصلاح می شود.

این مصوبه در تاریخ 1392.11.21 با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.

سیام(1)1429**1336
کد N123673