وندی شرمن:

مذاکرات ژنو 2 هنوز شکست نخورده است

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگویی اعلام کرد که مذاکرات ژنو 2 هنوز شکست نخورده است اما به دشواری طی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با العربیه اظهار داشت: مذاکرات ژنو 2 درباره سوریه هنوز شکست نخورده است اما با دشواری طی می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: مذاکرات بسیار دشوار خواهد بود و لحظات سختی را پیش رو داریم اما باید در انتظار نتایج آن باشیم.

شرمن در راستای جانبداری از خواست مخالفان سوری و بی توجهی به اولویت نخست مردم سوریه یعنی توقف خشونت ها در این کشور گفت: آمریکا و روسیه با یکدیگر توافق کردند که هدف از مذاکرات ژنو 2 تشکیل دولت انتقالی با اختیارات کامل است اما نظام سوریه با آن مخالف است.

وی در توجیه خواست خود و مخالفان سوری گفت: 40 کشور جهان با این مسئله که انتقال قدرت هدف مذاکرات ژنو 2 است موافق هستند اما نظام سوریه با این مسئله مخالف است.

گفتنی است دولت سوریه خواهان اجرای به ترتیب بندهای توافقنامه ژنو 1 است و بر توقف خشونت ها به عنوان اولویت نخست مذاکرات تاکید دارد اما مخالفان سوری و حامیان آنها ضمن مخالفت با این خواست نظام سوریه بر تشکیل دولت انتقالی به عنوان اولویت نخست و سپس توقف خشونت ها تاکید دارند.