رسولی در گفت‌وگو با ایلنا:

برخی نهادهای تاثیرگذار در مقام رقیب دولت ایفای نقش می‌کنند

سیاست داخلی

نگاهی به مسائل جاری کشور و حتی تحلیل دقیق مراسم ۲۲بهمن که اصلیترین مراسم کشور در تقویم مناسبت‌های ملی است و توجه به آنچه که درحاشیه این جشن بزرگ رخ داد‌، ضرورت اهتمام متولیان کشور به خصوص دولت را به مقوله ایجاد آشتی ملی بیش از پیش نمایان می‌سازد.

عضو هیئت رئیسه بنیاد باران گفت: بسیاری از مراجع و سازمان‌های تاثیرگذار در فضای عمومی کشور خارج از زیرمجموعه دولت هستند و بعضا به لحاظ سمت گیری سیاسی متاسفانه در مقام رقیب دولت ایفای نقش می‌کنند.

حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص درخواست رئیس جمهور برای آشتی ملی و تاکید وی در پاک کردن سینه‌ها از کینه اظهار داشت: به عقیده من یکی از مطالبات اکثریت مردمی که در انتخابات اخیر به آقای روحانی رای دادند این بود که آقای روحانی و مجموعه اعضای دولت یازدهم در فضای عمومی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان برقراری مجدد تفاهم ملی و همدلی عمومی در سطح کشور اقدام کنند.

عضو هیئت رئیسه بنیاد باران در ادامه افزود: جهت گیری‌های اساسی دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی نیز در همین مسیر تدوین شده و لذا بر اساس خواسته مردم و نگاه راهبردی دولت یازدهم تلاش برای نزدیک‌تر کردن دل‌ها و همچنین ایجاد وفاق و همگرایی بین فرهیختگان کشور در حوزه‌های فرهنگی سیاسی و اجتماعی کشور یکی از مهم‌ترین اهدافی است که دولت یازدهم و شخص آقای روحانی دنبال می‌كنند.

وی خاطرنشان کرد: نگاهی به مسائل جاری کشور و حتی تحلیل دقیق مراسم ۲۲بهمن که اصلیترین مراسم کشور در تقویم مناسبت‌های ملی است و توجه به آنچه که درحاشیه این جشن بزرگ رخ داد، ضرورت اهتمام متولیان کشور به خصوص دولت را به مقوله ایجاد آشتی ملی بیش از پیش نمایان می‌سازد.

رسولی با بیان اینکه همه عوامل برقراری این آشتی ملی در اختیار دستگاه اجرایی و قوه مجریه نیست، گفت: بسیاری از مراجع و سازمان‌های تاثیرگذار در فضای عمومی کشور خارج از زیرمجموعه دولت هستند و بعضا به لحاظ سمت گیری سیاسی متاسفانه در مقام رقیب دولت ایفای نقش می‌کنند. با این وجود رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی کشور است و د ومین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری می باشد.

وی ادامه داد: بر این اساس مسئولیت رییس‌جمهور  در راس مجموعه‌ای مثل شورای عالی امنیت ملی وسایر مراجع تصمیم گیری این امکان را برای ایشان فراهم می‌کند که با حداکثر توان در راستای تحقق این امر گام بردارد.

وی درادامه خاطرنشان کرد: با توجه به میزان مبسوط ید بودن رئیس جمهور انتظار اینکه در کوتاه مدت این امر محقق شود واقع بینانه نیست،  اما این توقع بجایی است که در این مسیر با اراده محکم و با گام‌های استوار به صورت پیوسته و حتی آهسته گام بردارند. 

رسولی تصریح كرد: در شرایطی که ما در یک رویارویی دیپلماتیک بسیار تعیین کننده با قدرت‌های جهانی قرار داریم، بدون شک همبستگی ملی و اتحاد آحاد ملت در چنین شرایطی به کسانی که در حوزه سیاست خارجی مسئولیت راهبردی مذاکرات هسته‌ای و تحقق اهداف و منافع ملی کشور را به عهده دارند،  کمک شایانی می‌کند تا مدیران سیاست خارجی با اعتماد به نفس بیشتر و با اتکا به قدرت ملی در راستای انجام وظایف خود گام بردارند.

کد N123188