عزم جدی روسیه برای ساخت واحدهای جدید نیروگاه هسته ای بوشهر

سیاست خارجی

معاون شرکت روس اتم در خصوص ایجاد واحد دوم نیروگاه بوشهر گفت: امیدوارم با توافق طرفین، قرارداد مربوطه به امضاء برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه روز جمعه 25 بهمن با نیکلای اسپاسکی معاون شرکت دولتی روس اتم دیدار و در خصوص گسترش همکاری های دو کشور در زمینه انرژی هسته ای بحث و گفتگو کرد.

در این دیدار نیکلای اسپاسکی اظهار داشت : روسیه و ایران دو کشور بزرگ و توانمند هستند و پتانسیل زیادی برای همکاری از جمله در حوزه انرژی هسته ای دارند. این حوزه می تواند زمینه شایسته ای برای همکاری دراز مدت دو کشور باشد.

معاون شرکت روس اتم افزود : روسیه از فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران حمایت می کند و بحث راه اندازی نیروگاه بوشهر نه تنها برای دو دولت بلکه برای دو ملت بسیار مهم است . روسیه علیرغم همه فشارها کار تکمیل نیروگاه بوشهر را تمام کرد و راه اندازی واحد اول آن نمونه موفق همکاری بین دو کشور است.

مقام روس در خصوص ایجاد واحد دوم نیروگاه بوشهر نیز گفت: امیدوارم با توافق طرفین، قرارداد مربوطه به امضاء برسد. وی افزود دو معیار برای ما در همکاری ها مهم است، اینکه باید این فعالیت از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و برای طرفین سودمند باشد و دوم اینکه این همکاری با تعهدات بین المللی و قوانین داخلی ایران و روسیه مطابقت داشته باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور در سالهای گذشته، اظهار داشت: اراده قوی جناب آقای روحانی و آقای پوتین، روسای جمهور دو کشور بر تقویت و توسعه همکاری ها در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی و... بویژه در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای است.  همکاری برای ایجاد واحدهای جدید در نیروگاه اتمی بوشهر، نمونه ای از توجه مقامات دو کشور به اهمیت روابط فیمابین در حوزه های مختلف می باشد.

سنایی با اشاره به تمایل شرکتهای خارجی برای حضور در عرصه های اقتصادی و تجاری ایران،گفت : کشورهایی که مانع همکاری های بین المللی ایران بودند، اکنون رقابت شدیدی بین شرکتهای آنها ، برای حضور در ایران صورت گرفته است .

وی خاطر نشان کرد ، موضوع ایجاد نیروگاه فاز دوم  نیروگاه بوشهر، در دستور کار همکاریهای دو کشور می باشد و قرار است در این رابطه هیاتهایی برای  انجام مذاکره و بررسی موضوع ، تبادل گردد.