حمله موشکی به فرودگاه کرکوک

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی در عراق از حمله موشکی به فروگاه کرکوک خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری از حمله موشکی به فرودگاه کرکوک خبر داد.

بنابراین گزارش، این حمله با استفاده از موشکهای کاتیوشا انجام شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.