به مناسبت سی و پنج سالگی انقلاب/

نشست ˈجمهوری اسلامی ایران؛ 35 سال مبارزه وایستادگیˈ در مسکو برگزار شد

کد N121487