اظهارنظر فیسبوکی مهدی هاشمی درباره سربازان ایرانی

مهدی هاشمی

مهدی هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی در آخرین استاتوس فیس بوکی خود نسبت به گروگان گیری سربازان ایرانی اسیر در دست گروهک تروریستی جیش العدل ابراز نظر کرد.
به گزارش آفتاب به نقل از پیام نو، مهدی هاشمی خطاب به دستگاه های مسئول در این موضوع نوشت:
«آنهایی که طعم اسارت و زندان و انفرادی را کشیده اند می دانند ثانیه های انتظار چه نفس گیر و کند می میرند تا به نسیم آزادی برسی اما دریغ و افسوس برای آنهایی که اسیر زندان بیگانه و در خاکی دیگرند. با این همه گرفتاری و مشغله های شخصی چند روزی است مداوم به پنج سرباز مرزی فکر می کنم که با چه امیدها به خدمت رفتند و اکنون در چه حالند. همین پنج سرباز اسیر جدی ترین محک دیپلماسی منطقه ای هستند. یا سالم و سربلند می آیند یا …»
کد N121337