دستور کار هفته آینده مجلس اعلام شد؛

ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه 93 دوشنبه بررسی می شود/ قرائت گزارش خودروهای وارداتی در صحن مجلس

مجلس

بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی مهمترین دستور کار مجلس در هفته آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه 28 بهمن ماه 92 اعلام شد.

براساس این گزارش رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه ‌بودجه سال‌ 1393 کل‌کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) اولین دستورکاری نمایندگان مجلس در جلسه روز دوشنبه است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/12/1391 به تصویب رسیده است)، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح تبصره(5) بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل‌چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (اعاده شده از شورای نگهبان) نیز در نوبت بررسی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس قرار دارند.

 
بررسی گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد وضعیت خودروهای وارداتی و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) و همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح نظام رتبه‌بندی معلمان (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) نیز دردستور کار جلسه علنی روز دوشنبه قرار دارد.