معاون وزیر خارجه سوریه:

دمشق آماده مذاکره درباره بیرون راندن تروریست های بیگانه از سوریه است

دمشق,فیصل مقداد

تهران – ایرنا – معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت: دولت سوریه مایل به مذاکره در باره پیشنهاد مخالفان برای بیرون راندن تروریست های خارجی از این کشور در مذاکرات صلح است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، این نشاندهنده علامت نادری از توافق نظر میان دو طرف متخاصم در سوریه است.

مخالفان دولت سوریه پیشتر خواستار تشکیل یک نهاد دولتی انتقالی برای نظارت بر کل آتش بس زیر نظر سازمان ملل متحد شده بودند که دارای قدرت بیرون راندن جنگجویان بیگانه حاضر در دو سوی این منازعه باشد.

ˈفیصل مقدادˈ معاون وزیر امور خارجه سوریه در باره احتمال مذاکره دولت درباره پیشنهاد جنگجویان بیگانه گفت: البته ما مخالف بررسی و مذاکره در باره هیچ مساله ای نیستیم. اما این موضوعات و مسایل باید یک به یک و به نوبت مورد بحث قرار گیرد.

، Faisal Mekdad ،

مترجمام**1486**1010
کد N120420