فیصل المقداد:

مفاد بیانیه ژنو یک باید به ترتیب بررسی شود

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر خارجه سوریه بر ضرورت بررسی همه بندهای ژنو یک به ترتیب و بند به بند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، فیصل المقداد اعلام کرد: ما بر اینکه با تروریسم شروع کنیم تاکید کردیم. خط مشی بررسی موضوعات باید به ترتیب بیانیه ژنو یک باشد و بند به بند بررسی شود.

معاون وزیر خارجه سوریه افزود: پایبندی به بند اول برای رفتن به بندهای دیگر بیانیه ژنو ضروری است.

وی بیان کرد: اردوغان حامی تروریست ها در سوریه است و کشورش به جامعه بین المللی کاری ندارد.

فیصل المقداد: هر گونه اقدامی خارج از توالی و ترتیب بیانیه ژنو به مفهوم شکست ژنو 2 است.

از سوی دیگر هیئت رسمی سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد:  تاکنون درباره جدول برنامه مورد توافقی وجود ندارد زیرا هر فرایندی باید با توافق صورت گیرد.

هیئت رسمی سوریه بیان کرد: ما بر بررسی بند تروریسم همسو با بیانیه ژنو یک اصرار داریم. بررسی همزمان موضوع تروریسم و هیئت انتقالی غیر عملی است و توافق مطلوب از آن حاصل نمی شود.

در این بیانیه آمده است: ما با آمار و ارقام و اسنادی که حاکی از جنایات تروریست ها به مغلطه های هیئت ائتلاف پاسخ دادیم.