سخنگوی دولت در پاسخ به ایلنا:

خبر کاهش تعداد اقلام سبدکالا صحت ندارد

دولت

آقای ربیعی وزیر محترم کار در همکاری مشترکی با وزارت صنعت و معدن مسئولیت این کار را برعهده دارد و گزارشهایی که تاکنون در این خصوص به ما داده‌اند چنین جیزی راتایید نمی‌کرد.

سخنگوی دولت ضمن رد خبر کاهش تعداد اقلام سبدکالا، گفت: به هیچ عنوان بحث کم کردن این ا قلام در گزارشهای مربوطه نبوده اصل بر این است که این برنامه به شکل قبل خود اجرا شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه گفته می‌شود برخی از اقلام اعلام شده از سبد کالا حذف شده است گفت: در این خصوص آقای ربیعی وزیر محترم کار در همکاری مشترکی با وزارت صنعت و معدن مسئولیت این کار را برعهده دارد و گزارشهایی که تاکنون در این خصوص به ما داده‌اند چنین جیزی راتایید نمی‌کرد.

وی ضمن رد خبر کاهش تعداد اقلام سبدکالا، گفت: به هیچ عنوان بحث کم کردن این ا قلام در گزارشهای مربوطه نبوده اصل بر این است که این برنامه به شکل قبل خود اجرا شود.

کد N119493