اردوغان: بدون لغو محاصره غزه مناسبات ترکیه با اسرائیل عادی نمی شود

کد N119354