چند خطیب جمعه در کردستان عراق به دلیل ترویج خشونت ممنوع المنبر شدند

خطبای جمعه,ممنوع المنبر

تهران - چند خطیب جمعه در منطقه کردستان عراق به دلیل ترویج خشونت، ˈممنوع المنبرˈ شدند.

شبکه ˈالمیادینˈ روز چهارشنبه اعلام کرد: مقام های مسوول در منطقه کردستان عراق از سخنرانی شش خطیب جمعه به دلیل تحریک آمیز بودن سخنان آنها، جلوگیری کردند.

این خطیبان در سخنرانی ها و خطبه های گذشته نماز جمعه خود مردم را به خشونت تحریک و به شخصیت های سیاسی و دولتی عراق اهانت می کردند.

این اقدام منطقه کردستان پس از آن انجام شد که دولت عراق از مقام ها در ˈاربیلˈ خواستند، مانع از سخنرانی و اقدامات کسانی شوند که می کوشند برای جنگ گروه های مسلح علیه نیروهای دولتی عراق پوشش و وجهه ای شرعی ایجاد کنند.

همواره خشونت زمانی آغاز می شود که فرد یا افرادی به وسیله دیگران تحریک شوند. دولت عراق اعلام کرد که سخنرانی ها و خطبه های مفتی عراق و برخی دیگر از خطبا، عامل اصلی جذب جنگجویانی برای نبرد با نیروهای دولتی عراق است. نیروهای عراقی مدت ها است که درگیر نبردی سنگین و در چند جبهه با عناصر ˈالقاعدهˈ و اعضای گروه تروریستی موسوم به ˈکشور اسلامی در عراق و شامˈ (داعش) و وابستگان به این دو گروه هستند.

منطقه کردستان که مقر اقامت برخی از محرکان خشونت است، قول داده که اقدامات باز دارنده ای را انجام دهد. یک مقام کرد گفت: تعدادی از ائمه جمعه و خطبا به دلیل سخنان تحریک آمیز، ممنوع المنبر شدند.

تعدادی از این خطبا در استان ˈالانبارˈ هم در هفته های اخیر فتواهای فتنه انگیزی صادر کردند که به گفته مقام های عراقی، باید با تکیه بر قانون و احکام دینی با آنها مقابله شود.

ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر عراق هم در این باره گفت که سکوت در برابر تحریک جوانان، خطری است که همه را با هم تهدید می کند. وی نسبت به موج فتواهای تحریک آمیز که هدف از آنها تکه تکه کردن بافت جامعه است، هشدار داد و تاکید کرد که وقت مقابله با این موج فرا رسیده و باید وارد جنگی با این گونه فتواها شد که آسان تر از جنگ با تروریسم نیست.

در حالیکه پرونده بحران استان الانبار عراق نزدیک به پایان است، رویارویی به شکل دیگری آغاز شده است. هدف دولت و مقام های عراقی از این رویارویی، گسترش فرهنگ تسامح به جای دامن زدن به تعصب و خشونت است.

خاورم 1491**1651
کد N118933