سفیر ایران در باکو:

انقلاب ایران ازمردمی ترین انقلابهای جهان است

کد N118218