مطبوعات هند: انقلاب اسلامی ایران دنیا را به حیرت انداخته است

هند,فجر 92

دهلی نو - ایرنا - مطبوعات هند به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن صفحه ها و مقالات ویژه ای اختصاص دادند و نوشتند: ایران شاهد پیشرفت بی سابقه ای بوده و این نتیجه برکت انقلابی است که دنیا را به حیرت انداخته است.

به گزارش ایرنا، روزنامه اردو زبان ˈانقلابˈ طی مقاله ای تحت عنوان ˈمفهوم انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) ˈ به قلم ظفر اقبال نوشت: دنیا با مشاهده پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحت رهبری امام خمینی (ره) احساس تعجب می کند چون حتی تصور وقوع چنین جنبشی در گذشته ممکن نبود.

این روزنامه با اشاره به اینکه اصول و مقررات حکومتی که خدا برای مردم دنیا تدوین کرده بود در پی حاکم شدن پادشاهان به دست فراموشی سپرده شدند، افزود: امام خمینی (ره ) همان نوع حکمرانی را احیاء نمودند که بعد از شهادت حضرت علی(ع) به پایان رسیده بود.

ˈدرتاریخ جهان بعد از حضرت علی (ع) این برای اولین بار است که علمای اسلامی در یک کشور حاکم هستند. این امر برای ما بمنزله نعمتی است که ایران در همین دوران به سوی اوج ترقی و سعادت پیش می رود.ˈ

این مقاله در ادامه می افزاید ایران بعداز ارتحال امام خمینی (ره) با همان روحیه اسلامی دائم تحت رهبری آیت ا... سید علی خامنه پیشرفت می کند. تاریخ انقلاب اسلامی ایران پراز فراز و شیب می باشد اما این کشور همیشه در مسیر رشد قرار داشته است.

این روزنامه هندی با اشاره به اینکه ایران در حوزه های صنعت، تجارت و تکنولوژی شاهد پیشرفت بی سابقه ای بوده ، می نویسد: این نتیجه برکت همین انقلابی است که ایران آن را علیرغم تحمل تحریم های مختلف از 34سال گذشته تاکنون ادامه داده و این معمایی است که دنیا را به حیرت انداخته است.

روزنامه اردو زبان ˈصحافتˈ نیز امروز طی مقاله ای تحت عنوان ˈویژگی های انقلاب اسلامی ایران و اثرات جهانی آنˈ به قلم علی ظهیر نقوی، نوشت: جمهوری اسلامی ایران امسال سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خود جشن می گیرد.

نویسنده می افزاید: بررسی تاریخ انقلاب های جهان نشان می دهد که انقلاب ایران از اهمیت بی سابقه و ویژگی های زیادی برخوردار است. این انقلاب نه تنها جامعه و فرهنگ ایران را تحت تاثیر قرار داده بلکه در سراسر جهان اثرات تاریخی بجای گذاشت.

در ادامه این مقاله آمده است: امروزه در برخی از کشورهای جهان حرکت هایی علیه نظام های پادشاهی و در حمایت از برقراری نظام حکومت اسلامی شروع شده اند. بروزاین جنبش، در واقع تاثیر همین انقلاب اسلامی ایران می باشد، همان انقلابی که یک نظام پادشاهی 2500ساله را سرنگون کرد و یک دولت جمهوری اسلامی را بجای آن تشکیل داد.

روزنامه صحافت تاکید کرد: ویژگی انقلاب اسلامی که در ایران در سال 1979 میلادی به پیروزی رسید این است که انقلابی که در ایران به رهبری امام خمینی (ره) بوقوع پیوست مبتنی بر ارزش های اسلامی بوده است.

این انقلاب که به ترغیب علمای اسلامی توسط مردم ایران برپا شده بود از انقلاب پیامبر اسلام (ص) و انقلاب کربلا الهام گرفت. به همین دلیل بود که رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) بعداز پیروزی فرمودند که ˈما هر چه داریم از عاشورا استˈ.

روزنامه اردو زبان ˈراشتریا ساهاراˈ همزمان با روز 22 بهمن مقاله ای تحت عنوان ˈکاهش در میزان تنشنج بین ایران و غرب - یک نشانه مثبتˈ به قلم سراج نقوی درج کرد.

این مقاله می افزاید:برخی از محافل ایرانی عملکرد حسن روحانی رییس جمهور ایران را مورد انتقاد قرار داده اند اما رهبر عالی این کشور آیت ا... سید علی خامنه ای ضمن دفاع از وی گفتند که باید به دولت فرصت داده شود تا بتواند امور کشور را پیش ببرد.

این روزنامه نوشت: این اظهارات رهبر عالی ایران در مفهوم پیشرفت در مذاکرات ایران با شش قدرت جهان در مورد موضوع انرژی هسته ای ایران از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

این روزنامه تاکید کرد: قدرت های غربی این امر را به خوبی درک کرده اندکه ایران را نمی توان از طریق تهدید به انجام مذاکره مجبور ساخت. به همین دلیل اشاره حسن روحانی به اعتدال در موضع خود در برابر غرب با پاسخ مثبت مواجهه گردید.

آساق ** 2164 ** 275 **
کد N117733