فجر 92، حماسه وحدت و امید:

روحانی: هرگونه تهدید مردم ایران مقاومت، انسجام و وحدت ملی بیشتر را به دنبال دارد

رییس جمهور

تهران - ایرنا - رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ملت ایران زبان تهدید را خلاف قانون، اخلاق و ادب می داند، اظهار داشت: بدخواهان بدانند که هرگونه تهدیدی باعث مقاومت انسجام و وحدت ملی بیشتر این مردم عزیز و بزرگوار خواهد بود.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری در ادامه سخنرانی خود در جمع راهپیمایان 22 بهمن در میدان آزادی تهران، تهدیدات علیه ملت ایران را بی ارزش و کودکانه دانست و گفت: ملت ما در طول 35 سال گذشته در برابر انواع تهدیدهای دشمن، ایستاده، مقابله کرده و به پیروزی رسیده است.

رییس شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: آنها که تهدید می کنند بفهمند، تهدید یعنی ایستادن در برابر عظمت یک تاریخ؛ تهدید به معنی ایستادن در برابر یک ملت عظیم و بزرگی است که هرگز در برابر هیچ متجاوزی شکست نخورده و در آینده نیز همواره پیروز خواهد بود.

روحانی همچنین تاکید کرد: من به صراحت اعلام می کنم، اگر کسانی در توهم هستند که بر روی میز آنها تهدیدی علیه ملت ایران وجود دارد، نیاز به عینک جدید دارند؛ روی هیچ میزی در جهان تهدید نظامی علیه ملت ایران نیست.

سیام 2025**1535
کد N117183