وزیر خارجه قرقیزستان: روابط با ایران ابعاد نوینی می یابد

کد N117067