رییس سابق سیا : هیلاری کلینتون رییس جمهوری خارق العاده ای خواهد بود

پترائوس

نیویورک- ایرنا - ژنرال دیوید پترائوس رییس سابق سازمان جاسوسیˈ سیاˈ نحوه برخورد هیلاری کلینتون با حادثه حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی را هوشمندانه توصیف کرده و او را نامزدی فوق العاده ای برای انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور توصیف کرده است.

ژنرال دیوید پترائوس در گفت و گو با نویسندگان کتابی با نام ˈ اسرار حکومتی و زایش دوباره هیلاری کلینتونˈ که فردا روی سکوی کتاب فروشی های آمریکایی خواهد آمد به صراحت گفته است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق اوباما مثل هر رهبر بزرگ سیاسی قابلیت های خود را در شرایط دشوار و بحرانی نشان داده است.

وی که در زمان فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق مورد حملات انتقادی هیلاری کلینتون قرار گرفته بود، گفته است که او در واکنش به جنجال های مربوط به حمله به سفارتخانه بنغازی در لیبی همچون سیاست مداری قاطع ،مصمم و با احاطه عمل کرده است.

در روز یازدهم و دوازدهم سپتامبر سال 2012 طی دو یورش جداگانه از سوی لیبیایی ها به ساختمان کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی و مقر سازمان سیا در این شهر چهار آمریکایی و از جمله کریستوفر استیونس سفیر آمریکا در لیبی کشته شدند.

این واقعه انتقاد شدیدی را ازسوی بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و بخصوص جمهوری خواهان در پی داشت و هیلاری کلینتون را به بی لیاقتی در حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک آمریکایی در جهان متهم کردند.

کلینتون که در آن زمان سمت وزیر خارجه دولت اوباما را به عهده داشت در مقابل حملات شدید جمهوریخواهان بصراحت مسوولیت کوتاهی در مورد پیشگیری از این حملات را بعهده گرفت.

در کتاب مذکور که در ستایش از شخصیت سیاسی کلینتون به نگارش در آمده ذکر شده است که وی بلافاصله پس از نامزدی برای احراز مقام وزارت خارجه دولت اوباما، دیوید پتریوس را به خانه خود دعوت و از او دلجویی کرده است و همین سبب دوستی عمیقی میان آن دو شده است.

پترائوس تا قبل از قبول ریاست سیا یکی از ژنرال های محبوب جمهوریخواهان آمریکایی بود و توانایی های نظامی او همواره مورد تقدیر و ستایش آن ها قرار می گرفت.

در نهم نوامبر سال 2012 فاش شد که پترائوس با زنی بنام ˈپاولا بر ادویلˈ که کتاب زندگی نامه این ژنرال 4 ستاره آمریکایی را در دست داشت، روابط نامشروعی داشته که همین امر به استعفای او از مقام ریاست سازمانˈ سیاˈ منجر شد

اروپام 2253 ** 1917
کد N116654