آخوندی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن:

انقلاب ما بر اساس سعه صدر شکل گرفته است

سیاست داخلی

امروز سالگشت روزی است که همه مردم در مبارزه با نظام سراسر استبدادی برای آزادی و استقلال خود به نتیجه رسیدند.

وزیر راه مسکن و شهرسازی دقایقی قبل به خیل عظیم راهپیمایان تهرانی پیوست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران همبستگی ملی را پیام راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دانست و گفت: امروز سالگشت روزی است که همه مردم در مبارزه با نظام سراسر استبدادی برای آزادی و استقلال خود به نتیجه رسیدند.

وزیر مسکن، ‌ راه و شهرسازی با اشاره به سخنان رهبری درخصوص سعه صدر منتقدان و مخالفان دولت گفت: انقلاب ما براساس سعه صدر شکل گرفته است.

کد N116393