ویژگی های انقلاب اسلامی از نگاه کارشناس سیاسی آذربایجان

فجر 92

باکو- ایرنا- ˈماییس گلعلی افˈ دبیر اجرایی بلوک سیاسی ˈوطنˈ و رییس سابق حزب سبزهای آذربایجان در اظهار نظر پیرامون ویژگی های انقلاب اسلامی ایران از ˈایجاد جامعه ای مبتنی بر ارزش های اسلامیˈ و ترویج فرهنگ ˈانتظارˈ به عنوان دو هدف اساسی انقلاب اسلامی ایران یاد کرد.

به عقیده این کارشناس آذری،در بررسی انقلاب اسلامی ایران باید در کنار این دو ویژگی به دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، علمی، فناوری، بهداشت و درمان ایران نیز اشاره کرد.

وی با متمایز توصیف کردن مدل حکومتی ایران از مدلهای دموکراتیک سنتی، مشروطه سلطنتی و اشرافی، توضیح داد: انقلاب اسلامی ایران مدل جدیدی از حکومت را عرضه کرد که هم در برگیرنده تمامی ارزشهای دموکراتیک بوده و هم بدور از هرگونه تبعیض نژادی ، آزادیهای گسترده ای را به مردم اعطا می کند.

رییس سابق حزب سبزهای جمهوری آذربایجان یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را ایجاد جامعه ای عاری از هر گونه نژاد پرستی و قوم گرایی با ساختار متکی بر وحدت دولت و ملت دانست.

این صاحب نظر آذری در ادامه با اشاره به مدل اقتصادی ایران اسلامی افزود: اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و نئو کلاسیک است که نمی توان آن را در چارچوب اقتصاد باز یا اقتصاد بسته تعریف کرد. جمهوری اسلامی ایران با تلفیق محاسن اقتصاد باز و اقتصاد بسته ، اقتصاد نوینی را پایه ریزی کرده است که تکیه بر ارزشهای اسلامی و اصل عدالت اقتصادی ستون فقرات آن را تشکیل می دهند.

به گفته وی، نظام بانکداری اسلامی در حال حاضر مورد توجه سازمانهای مالی دنیا قرار گرفته زیرا در حالیکه بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که بسرعت در حال توسعه هستند، تاثیرات منفی گذاشت ولی نظام بانکداری اسلامی ایران به دلیل متکی بودن بر عدالت اقتصادی توانست از این تاثیرات منفی در امان بماند.

این کارشناس آذری کاهش جدی نرخ فقر، ارتقای سریع سطح آموزش و تحصیل، توسعه زمینه های علمی و فناوری و برخورداری شهروندان ایرانی از بیمه های اجتماعی در 35 سال گذشته را از نشانه های یکدستی دولت و مردم ایران دانست.

به گفته وی، ریشه کن شدن امیال تجزیه طلبانه در میان اقوام ایرانی حاصل برخورداری آحاد شهروندان از همه حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی است که این حقوق را صرف نظر از منسوبیت قومی، نژادی، زبانی و دینی برای همه شهروندان یکسان در نظر گرفته است.

وی افزود : ˈبنیه قوی اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، نظانی و توسعه علمی، فنی و خود کفایی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موجب شده است که این کشور در 35 سال گذشته توان ایستادگی در برابر همه تهدیدات منطقه ای و تحریم های غرب را داشته باشد و بتواند علیرغم هشت سال جنگ تحمیلی با عراق، روند توسعه و پیشرفت را طی بکند.

این کارشناس آذری با تاکید بر اینکه هیچیک از مسایل منطقه ای از جمله مساله سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و فلسطین بدون حضور ایران قابل حل نخواهد بود ، گفت: هیچ کشور سلطه جویی یارای آن را ندارد که از طریق ایجاد تشنج در منطقه بتواند ساختار سیاسی و ثبات داخلی ایران را مخدوش کند و به همین خاطر است که کشورهای غربی و بویژه آمریکا ترجیح می دهند بجای دامن زدن به اختلافات ، با ایران همکاری کنندˈ.

گلعلی اف از حساسیت آمریکا در برابر قدرتمند شدن دولت های دیگر به عنوان منشا دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و افزود: این حساسیت باعث شده است که آمریکا با استفاده از زرادخانه های نظامی و سکوی خود در منطقه که همان رزیم اسراییل است، در صدد لطمه زدن بر ساختار سیاسی و اقتصادی ایران برآید.

این کارشناس آذری پیشرفت ایران در زمینه های آموزشی و تحصیلی در 35 سال گذشته را از مسایلی خواند که مورد توجه و دقت توسعه یافته ترین کشورهای جهان قرار گرفته است .

وی در این زمینه اظهار عقیده کرد که ایران طی این مدت از نظر علم، تحصیل، بهداشت و درمان به یکی از کشورهای پیشرو دنیا تبدیل شده است و حتی بر اساس آمار و ارقام تایید شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا) و سایر نهادهای بین المللی معتبر، رشد نرخ سواد در این ایران از 60 درصد در سال 1357 و پیش از آن به 97 درصد در زمان حاضر رسیده است.

خاورم*1206*1856
کد N116154