پیکر دو ایرانی دیگر از زیر بهمن در ترکیه بیرون آورده شد

پیکر اتباع ایرانی

آنکارا- ایرنا-پیکر دو ایرانی دیگر از زیر بهمن در استان ˈشیرناک ˈ ترکیه بیرون آورده شد.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبر ترکیه، پیکر دو ایرانی دیگر از چهار ایرانی که در زیر بهمن در استان شیرناک ناپدید شده بودند روز جمعه گذشته بیرون آورده شده بود و تلاش برای بیرون آوردن دو ایرانی دیگر ادامه داشت.

در پی تلاش های گروه های امدادی و راهداری شیرناک پیکر دو ایرانی دیگر نیز بعد از شش روز از زیر آوار بیرون کشیده شد.

اجساد اتباع ایرانی برای کالبدشکافی به بیمارستان دولتی شمدینلی منتقل شد و بعد از کالبد شکافی به ایران منتقل خواهند شد.

رسانه های خبری ترکیه روز سه شنبه گذشته از گرفتار شدن چهار نفر از اتباع ایرانی در اثر سقوط بهمن در منطقه مرزی ˈشمدینلیˈ در مرز ترکیه و ایران خبر داده بودند.

خبرگزاری دوغان ترکیه مدعی شد که چهار تبعه ایرانی برای دیدار با خویشاوندان خود در منطقه تانیولو در روستای تکلی شهر مرزی شمدینلی به صورت غیرقانونی وارد خاک ترکیه شده بودند و به هنگام بازگشت در اثر سقوط بهمن زیر برف گرفتار شدند.

خاورم ** 2012 * 230**1010
کد N115939