مجلس نپال نخست وزیر کشور را تعیین کرد

پارلمان

تهران - ایرنا - خبرگزاری کیودوی ژاپن روز دوشنبه در گزارشی از کاتماندو پایتخت کشور آسیایی نپال از انتخاب نخست وزیر نپال توسط مجلس این کشور خبر داد.

براساس این گزارش،مجلس نپال روز دوشنبهˈسوشیل کویرالاˈرییس کنگره این کشور را با اکثریت آراء به عنوان نخست وزیر آن برگزید.

این گزارش به نقل از ˈسوریا بهادر ثاپاˈ سخنگوی این کنگره اعلام کرد که کویرالا نخستین نخست وزیر این کشور است که با کسب 405 رای از 601 عضو پارلمان بالاترین رای تاریخ سیاسی کشورش را از آن خود کرده است.

براساس این گزارش،علاوه بر کنگره،حزب کمونیست مارکسیست- لنینیستی نپال متحد به عنوان دومین حزب بزرگ نپال و برخی احزاب کوچکتر این کشور نیز از جمله رای دهندگان به نخست وزیر جدید بودند ولی حزب کممونیست متحد، حزب ˈراستریا پراجانتراˈ سومین و چهارمین حزب سیاسی این کشور همچنان از مخالفان او بوده و هستند.

نِپال کشوری در آسیا واقع در شمال هندوستان و پایتخت آن کاتماندو و جمعیت آن 27 میلیون نفر است که 81 درصد مردم آن پیروی آیین هندوئیسم هستند و با این احتساب،نپال درمیان کشورهای جهان بالاترین درصد پیروان هندوئیسم را نسبت به جمعیت خود دارد.

گرچه نظام سیاسی این کشور پادشاهی است ولی احزاب سیاسی به ویژه احزاب چپ گرا بیشترین قدرت را در جامعه و در مجلس این کشور دارند.

مترجمام**1378**1856
کد N115884