دو هزار تروریست اروپایی در سوریه می جنگند

تروریست های اروپایی,انگلیس

تهران - ایرنا - ˈشیراز ماهرˈ پژوهشگر موسسه بین المللی مطالعات در مورد تندروها در جهان در ˈ کینگز کالجˈ لندن گفت: حدود دو هزار اروپایی در سوریه در کنار گروه های مسلح تروریستی می جنگند .

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا )، شیراز ماهر تصریح کرد که 200 تا 366 نفر از این تروریست های اروپایی، انگلیسی هستند .

ˈساناˈ افزود: روزنامه ˈمیرورˈ به نقل از ماهر که سرپرستی گروهی در خصوص رصد ورود جنگجویان خارجی به سوریه را بر عهده دارد ، نوشت: در این روزها می بینیم که شمار اروپایی ها و انگلیسی هایی که برای جنگ به سوریه می روند ، افزایش یافته است .

این پژوهشگر خاطر نشان کرد: تروریستهای اروپایی از جمله انگلیسی ها به عنوان جنگجو در خطوط مقدم جبهه های جنگ در سوریه می جنگند و دولت انگلیس به همین دلیل باید دست به اقدام هایی جدی برای جلوگیری از روانه شدن اینگونه افراد به سوریه انجام دهد .

پلیس انگلیس ماه گذشته دو نفر از اهالی بیرمنگام را در فرودگاه ˈهیثروˈ به اتهام همکاری با تروریست های مسلح در سوریه و جنگیدن در این کشور عربی، دستگیر کرد .

سانا خاطر نشان کرد : بر اساس آمارهای موجود ، بیشتر تروریست هایی که در سوریه می جنگند ، خارجی و غیر سوری هستند و با تسهیلاتی که ترکیه ، عربستان و قطر در اختیار آنان قرار داده اند ، به سوریه می آیند و البته برخی حکومت های غربی عمدا و برای رهایی یافتن از آنان ، با ایجاد تسهیلاتی تروریستها را به سوریه فرستاده اند .

با افزایش شمار تروریست های خارجی در سوریه ، کشورهای غربی کم کم نگران بازگشت این تروریست های آموزش دیده به کشورهای خود شده اند و بیم آن دارند که اینگونه افراد پس از بازگشت ، به عملیات تروریستی در این کشورها دست بزنند .

رییس بخش مبارزه با تروریسم در دادستانی کل انگلیس هشدار داده که انگلیسی هایی که برای جنگیدن به سوریه می روند ، در صورت بازگشت به انگلیس، با مجازان حبس ابد مواجه می شوند.

خاورم **2041**1651
کد N115236