کریستین ساینس مانیتور: درایران، شهادت همچنان ارزش است

روزنامۀ آمریکایی در تحلیلی به بررسی فرهنگ ایثار در ایران پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در تحلیلی نوشت: مومنان واقعی در ایران همچنان به شهادت ایمان دارند. این نشریه آمریکایی در مقاله ای به قلم اسکات پیترسون نوشته است در ایران ایثار و ازخودگذشتگی برای شهادت را دلیل موفقیت ایران در پشت سر گذشتن سالها فشار و جنگ می دانند. این روزنامۀ آمریکایی نوشته است برخی مسائل در سیاست ایران ممکن است تغییر کند اما زبان شهادت برای مومنان واقعی تغییر نکرده است.
بسیاری از مقامات ایرانی پیروزی ایران در مقابل فشارهای خارجی و رسیدن به موفقیتهای علمی با وجود تحریم ها را به ایدئولوژی شهادت نسبت می دهند. درحالیکه بسیاری در ایران برای شهدا احترام قائل هستند، مومنان واقعی که هنوز به این ایدئولوژی پایبند هستند نفوذ و قدرت زیادی نیز دارند.

5252

کد N115077