عیدی کارمندان دولت 503 هزار تومان اعلام شد

هیات دولت

تهران - ایرنا - هیات دولت در نشست عصر روز یکشنبه، عیدی کارمندان دولت در سال جاری را 503 هزار تومان تعیین کرد.

به گزارش شامگاه یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این مبلغ به پیشنهاد سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران، تعیین شده است.

برهمین اساس، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج میلیون و سی هزار ریال تعیین شده است.

شبس (1) 1346 ** 1552
کد N114129