سفارت ایران در باکو:

ادعای تعهد ایران به تصویب و اجرای پروتکل الحاقی کاملا بی اساس است

بیانیه,باکو

باکو- ایرنا- سفارت ایران در باکو در واکنش به ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: این ادعا که ایران متعهد به تصویب و اجرای پروتکل الحاقی شده، کاملا بی اساس و به طور قطع تصویب پروتکل، منوط به طی مراحل قانونی در جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش ایرنا ، بخش رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در واکنش به خبر منتشره در پایگاه ˈترندنیوزˈ آذربایجان به نقل از ˈآلن ایرˈ سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: دور اول مذاکرات ایران و 1+5 منجر به انتشار برنامه اقدام مشترک شده و طرفین مذاکرات، براساس این برنامه اقدام متعهد به برداشتن گام هایی شده اند که جزییات و چگونگی اجرای آن نیز در چند دور مذاکرات کارشناسی با توافق طرفین مذاکرات نهایی شده و اکنون در دوره اجرای مراحل گام اول مذاکرات قرار داریم.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو در این بیانیه افزود: این ادعا که ایران متعهد به تصویب و اجرای پروتکل الحاقی شده، کاملا بی اساس است و به طور قطع تصویب پروتکل، منوط به طی مراحل قانونی در جمهوری اسلامی ایران می باشد که در این زمینه مجلس شورای اسلامی نقش اصلی را در تصویب بر عهده دارد.

این بیانیه ادامه داد: با پایان یافتن مذاکرات مربوط به گام اول، دور بعدی مذاکرات از تاریخ 29 بهمن ماه در وین آغاز شد و خبرسازی ها و اظهار نظرها در خصوص هر گونه موضوع خارج از متن برنامه اقدام مشترک پایه و اساسی ندارد و جمهوری اسلامی ایران براساس حسن نیت، خود را متعهد به اجرای دقیق برنامه اقدام مشترک در طول دوره زمانی مورد توافق می داند و بر اجرای تعهدات طرف های مقابل بر همین اساس نیز تاکید می کند.

خاورم*1206**1010
کد N113858