میلیونرها مالک نیمی از سپرده های بانکی در ترکیه

اقتصادی,نظام بانکی

آنکارا - ایرنا - ارزش سپرده های لیری نزد بانک های ترکیه بالغ بر 584 میلیارد لیرترک است که بیش از 46 درصد این سپرده ها متعلق به حساب هایی بوده که موجودی آنها بیش از یک میلیون لیرترک است.

به گزارش ایرنا، بررسی گزارش ماهیانه شورای تنظیم و کنترل نظام بانکی از وضعیت نظام بانکی ترکیه حاکی از آن است که کل حجم سپرده های شهروندان ترکیه اعم از شهروندان مقیم و تبعه خارجی این کشور منتهی به پایان سال 2013، به مبلغ 945 میلیارد و 800 میلیون لیر ترک است که حدود 584 میلیارد لیر از آن را حسابهای ارزی تشکیل می دهد.

46 درصد حساب های لیری نیز متعلق به حسابهایی بوده که میزان سپرده آنها بیش از یک میلیون لیرترک است.

بررسی ها نشان می دهد تعداد حساب هایی که سپرده آنها بیش از یک میلیون لیرترک است در یک سال 15 هزار فقره افزایش یافته که موید یک رشد 4/12 درصدی است.

ساختار سپرده های بانکی در ترکیه نشان می دهد که وضعیت پس اندازها در ترکیه که مهمترین منبع مالی برای هرکشوری در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی است، بسیار پایین است.

آخرین داده ها حاکی از آن است که نسبت پس اندازها در ترکیه در حدود 12 درصد است که در قیاس با کشورهای درحال رشد و توسعه یافته در سطح بسیار ناچیزی است. لاجرم ترکیه برای تامین منابع مالی جهت به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی به منابع مالی و به عبارت روشن تر به استقراض خارجی روی می آورد که این هم هزینه بالایی برای ترکیه دارد و هم شکنندگی در اقتصاد را افزایش می دهد.

بر اساس این گزارش، تشویق های دولت آنکارا برای بالابردن نسبت پس اندازها در ترکیه تاکنون نتیجه مطلوب نداده است.

خاورم/2011**230 **1010
کد N113774