خبر در حال تکمیل است

مجلس لایحه بودجه 1393 کل کشور را تصویب کرد

بودجه 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رسیدگی به لایحه بودجه از نهم بهمن در صحن علنی مجلس آغاز شد و نمایندگان پس از بررسی و تصویب کلیات این لایحه، رسیدگی به تبصره ها و بندهای آن را آغاز کردند.

رسیدگی به لایحه بودجه 10 روز در مجلس به طول انجامید و نمایندگان به جز روزهای پنجشنبه و چهارشنبه، در سه نوبت کار بررسی این لایحه را در دستور کار خود داشتند.

پس از اتمام بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 1393 کل کشور در نوبت صبح جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و الحاق پیشنهادهای نمایندگان، ماده واحده این لایحه و تبصره ها و جداول آن در نوبت بعد از ظهر به رای گذاشته شد و به تصویب مجلس رسید.

سیام**2025**1572
کد N113466