رژیم صهیونیستی مجروحان معارضان سوری را معالجه می کند

فلسطین اشغالی,معارض

تهران-ایرنا – ارتش رژیم صهیونیستی 600 نفراز معارضان سوری زخمی شده را با هماهنگی معارضان به داخل فلسطین اشغالی برده و آن ها را معالجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری ˈ الحیاتˈ، ایعود یعاری کارشناس صهیونیست در امور سیاسی در گزارشی تحت عنوان ˈ نقش رو به رشد اسراییل در جنوب سوریهˈ که در نشریه ˈانستیتو واشنگتن ˈ به چاپ رسیده، نوشته است: اسراییل به تحرکات خود در جنوب سوریه ادامه می دهد.

در این گزارش تاکید شده است که معارضان سوری با طرف های خارجی و به ویژه صهیونیست ها همکاری می کنند.

یعاری در گزارش خود نوشته است که ارتش رژیم صهیونیستی 600 نفراز معارضان سوری زخمی شده را با هماهنگی معارضان به داخل فلسطین اشغالی برده و آن ها را معالجه کرده است.

رژیم صهیونیستی معارضان سوری را به دو گروه میانه رو و تندرو ( داعش و جبهه النصره ) تقسیم می کند و از همکاری با معارضان مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه و نیز معارضان میانه رو ابایی ندارد.

خاورم **2041**1446
کد N113408