محمدی در تذکری:

روش مجلس در تصویب بودجه با قوانین حقوقی سازگار نیست

مجلس

روند فعلی خلاف قانون بودجه و فاقد وجاهت و مقبولیت قانونی است که امیدواریم در سال آینده تغییراتی اندیشیده شود تا این اشتباهات تکرار نشود.

نماینده مردم قزوین روش و شیوه مجلس در تصویب بودجه را در مغایرت با قوانین حقوقی دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، داوود محمدی در جلسه علنی امروز محلس شورای اسلامی در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور در تذکری با استناد به بند «ح» ماده 184 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: شیوه‌ای که مجلس در تصویب بودجه اختصاص کرده است با مبانی حقوقی سازگاری ندارد چرا که بودجه کاربردی یک ساله دارد و این در حالی است که الحاقی‌ها به تبصره‌ها واقعاً یک ماهیت دائمی داشت و تدوین قانون در زمره قوانین همیشگی بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از مواردی حاشیه و الحاقیه‌ها بر اصل متن بودجه پیشنهادی غلبه دارند، اظهار داشت: روند فعلی خلاف قانون بودجه و فاقد وجاهت و مقبولیت قانونی است که امیدواریم در سال آینده تغییراتی اندیشیده شود تا این اشتباهات تکرار نشود.

کد N112876