مجلس تصویب کرد؛

وزارت نفت نسبت به بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی اقدام کند

مجلس

با تصویب نمایندگان، وزارت نفت مجاز شد که به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی قرارداد منعقد کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی یک بند از یک تبصره الحاقی مقرر کردند به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از سی ان جی (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری)، تولید خودروهای کم مصرف به وزارت نفت اجازه داده می شود با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.

به گزارش مهر، پیشنهاد این بند از سوی کمیسیون اصل 90 مطرح شد تا این بند از لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به گزارش کمیسیون تلفیق اضافه شود. بر این اساس محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت پس از تصویب این بند از حجت الاسلام مصباحی مقدم ریاست کمیسیون تلفیق خواست که به دلیل اضافه شدن این بند به گزارش کمیسیون تلفیق، برای جلسه عصر و قرائت ماده واحده امور تقنینی را نسبت به این بند انجام دهد.