رئیس مجلس: وحدت نیروهای جامعه و اتکا به اقتصاد داخلی کلید حرکت آتی کشور است

علی لاریجانی,مجلس نهم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب، گفت: این سخنان راه آینده را نشان داد که وحدت نیروهای جامعه و اتکا به اقتصاد داخلی و رونق بخشی به تولید و تحمل یکدیگر و قرص و محکم و شفاف بودن مقابل استکبار خودشیفته و استقلال در همه جهات کلید حرکت آتی کشور است.

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در آغاز جلسه ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به نمایندگان و ملت و نیز درود به ارواح مطهر شهدای انقلاب گفت: 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و امام (ره) با پیام های روشن و حماسی خود روح ملت بزرگ ایران را به حرکت درآورد و حرکتی ایجاد نمود که نه تنها به سیطره دیکتاتور وابسته خاتمه داد بلکه موجی زنده در جهان ایجاد کرده که همه دیکتاتورهای را به رعشه درآورد.

وی افزود: امروز آثار آن را مشاهده می کنید که انقلاب های منطقه در سال های اخیر فقط نمونه ای از آن است؛ یکی از رهبران این انقلاب ها در سفری اخیر به اینجانب گفت مهمترین تاثیر انقلاب اسلامی این بود که ترس از هیمنه استکبار را از بین برد و فضایی ایجاد کرد که بتوانند در مقابل ستمکاران بین المللی و دیکتاتورها ایستادگی نمایند، اینجاست که راهبرد ارزشمند ما در پیشبرد انقلاب را بهتر می توان دریافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است و بارها در وصیتنامه تاریخی خود بر این امر تاکید نمود که مبارزه با استکبار جهانی راه نجات امت اسلامی است.

لاریجانی گفت: در 35 سال پیش صحنه جهان از سه جهان سرمایه داری که یک قطب را شکل می داد، جهان مارکسیستی که قطب مقابل آن بود و جهان سوم که عملاً استقلالی از خود نداشت را شامل می شد، کشورهای جهان سوم علیرغم وابسته نمودن خود به یکی از این دو قطب استکباری همچنان در فقر و عقب افتادگی گرفتار بودند که نمونه آن وضعیت کشور ما بود اگرچه منابع عظیم طبیعی در اختیار داشت اما با وابستگی فضاحت آور به آمریکا دیکتاتوری عقب افتاده ای را ایجاد نمود و به جای ایستادگی در برابر استکبار جهانی منقاد آنان بود.

وی افزود: به جای توسعه و آبادانی کشور فساد اسفباری را بر کشور تحمیل کرد اما از عجایب روزگار این است که آمریکا چه آن زمان و چه امروز با لحن پرطمطراق خود را مدافع دموکراسی معرفی می کند، احتمالاً در سرزمین اوهام خود به دنبال سکویی کمکی برای موجه نمودن خود است اما غافل از این که در بین ملل مسلمان هیچ کشوری به اندازه این کشور منفور نیست.

رئیس قوه مقننه گفت: اما امام در انقلاب اسلامی جهان چهارمی را خلق کرد، کشورهایی که بر واژه استقلال و کرامت ملت لباس واقعی بپوشند و در مقابل زورگویان استقامت نموده و با مجاهدت به زندگی اجتماعی پویایی ببخشند.

وی افزود: نکته مهم در این است که امام به درستی به مشکلات درونی سه جهان پی برده بود. امروز برخی از متفکران غربی معتقدند دموکراسی غربی جذابیت خود را از دست داده است و جوامع را دچار افسردگی دموکراتیک نموده و به تعبیر دیگر بیماری ترس از تهی شدن به وجود آورده است.

لاریجانی گفت: به نظر آنها جوامع غربی امروز بی حس شده و خود را پس کشیده است و شوق مبارزه را از دست داده است، برخی از این متفکرین پیش بینی کردند که دموکراسی در گرداب مرگ کاذب خود در بی حسی کامل نابود می شود و جوامع غربی مومیایی و منجمد شده زیر بار مدح و ثنای خود به معنای واقعی کلمه خفه شدند.

وی افزود: دنیای سرمایه داری به دلیل اینکه اهداف خود را محدود و نزدیک انتخاب نمود دچار بحران بی حسی و بی هویتی شده است از طرف دیگری جوامع مارکسیستی که با نشانه رفتن اهداف بزرگ نظیر عدالت اجتماعی چنان سرابی را در عمل نشان دادند که برخی متفکران که سابقه ای در تفکر مارکسیستی داشتند بیان کردند این تفکر در عمل سوء تفاهمی بیش نیست و به جای تحقق عدالت اجتماعی به نوع دیگری انسان را دچار بحران بی انگیزگی و بی حسی نموده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از منظر جهان سومی ها ایده آل ها یکی از این دو قطب بودند که البته خود به بن بست رسیدند اما به دلیل تحقیر شدگی جهان سومی ها و حکومت های وابسته و دیکتاتور، اولیه های حیات اجتماعی آنها همان آزادی و عدالت اجتماعی بود و عاقبت این شعارها که به دلیل عدم اتکا به معنویت خود به مسلخ رفته بودند را نمی یافتند.

وی ادامه داد: در چنین بحران سه جهان امام خمینی(ره) جهان چهارم را بر اساس تفکر نه غربی و نه شرقی شکل داد که امت اسلامی باید به استقلال واقعی بیاندیشند که ریشه در سنت نبوی و مدرسه علوی دارد و این استقلال همه جانبه در تمام شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و امت اسلامی باید اتکا به نفس داشته و حقارت تحمیلی را بزدایند.

لاریجانی افزود: ملت باید با روحیه مجاهدانه در مقابل استکبار ایستادگی کند و به فریاد مظلومان جهان بشتابند که امروز همچنان ملت فلسطین نماد این مظلومیت است که در چنگال صهیونیست ها همان سرطان منطقه گرفتار است.

وی گفت: در مکتب امام جهان چهارم آزادی، عدالت اجتماعی، توسعه، مردم سالاری، راه بر سلسله مراتب طولی عبودیت و اعتلای جامعه اسلامی جستجو می کند و هیچکدام نهایت حیات طیبه تلقی نمی گردد، دموکراسی در مکتب امام به معنای تسلط ملت ها بر سرنوشت خود امری مطلوب است و شرط لازم برای حرکت تکاملی ملت ها است نه بهشت موعود.

رئیس مجلس گفت: از فضای موجود باید برای رشد معنویت و کمال معنویات بهره جست نه در این مکان ها درجا زد و جامعه را به خواب همگانی دعوت کرد آن گونه که امروز در زندگی تبلیغاتی غرب شاهد هستیم که بی دردی را سعادت می داند. همانطور که در اعلان تبلیغاتی برای آسپرین به چشم می خورد که درد کشیدن بی معناست در درد کشیدن در این معنای توخالی که هیچ چیز در درون آن نمی گذرد دردی پنهان است که انسان را از درون می خورد و آن بی انگیزنگی و بی حسی های عمومی است.

وی افزود: این ساختار جدید تفکر سیاسی جهان چهارمی را رقم زد که امروز حرکت آفرین در جهان است و حتی نزد دشمنان خود از عزت برخوردار است گرچه در تبلیغات می خواهند آن را به نوع دیگری جا بیاندازند.

لاریجانی افزود: گاه تلاش می کنند با تحمیل شرایط سخت نیروی محرک انقلاب را سرخورده نشان دهند که به دنبال تجدید نظر است و می خواهد آرمان خود را صرفاً به سمت خواسته های غرب نشانه رود اما این مسیر تبلیغات نیز چندان موفق نبود چرا که از یک طرف انسان غربی در هیچ آباد ضدعفونی شده به حالت تعلیق قرار دارد و خود در زندگی خصوصی جمع شده و کز کرده است و از طرفی پویایی و تحرک مجاهدانه مسلمانان در کشور ما و سایر کشورها نظیر حزب الله حماس و سوریه، صلاحیت و صحت این مکتب را نشان داده است.

وی ادامه داد: گاه تلاش کردند با نشانه های نظامی و تحریم ها و با تبلیغات به دیگران بباورانند که اقدامات ما ایران را از مسیر خود متوقف کرده است اما این سناریو هم برای آنها نانی حاصل نکرد، ایران جنگ تحمیلی 8 ساله را به سازنده ترین قدرت دفاعی و تربیت کادر مجاهد مبدل نمود که هرگز بدون این تجربه جنگ چنین دستاوردی برای قدرت ملی کشور حاصل نمی شد.

رئیس قوه مقننه گفت: امروز این تجربه تنظیم کننده امنیت خاورمیانه است و شکست های رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه و 22 روزه و 8 روزه بخشی از این واقعیت را نشان می دهد، امروز تلاش می کنند تحریم ها را عامل تغییر مسیر ایران نشان دهند، گفته های اخیر و مکرر مقامات آمریکایی مقصد آنان را علنی کرده است که چقدر نیازمند توافقی با ایران بودند که بتوانند آن را به عنوان دستاوردی در سیاست خارجی مطرح کنند و اقدامات تحریمی غلط خود را در سال های گذشته توجیه کنند.

وی افزود: روزی از انزوای ایران دم می زدند اما امروز از این دم می زنند که با کمک آنان مختصری در اقتصاد ایران تفاوت ایجاد شده است، اگر کسالت روانی شما با این مطالب سخیف علاج می شود در خماری آن بمانید ولی بدانید برخی مقامات غربی پس از سفر به ایران در همین دوران اعلام کردند که در ایران آثاری از تحریم ندیدیم و انبارها مملو از اجناس بود، برخی گفتند آنقدر مشتری از غرب در ایران دیدیم که فکر کردیم وارد ژنو شده ایم، اینها حرف های مقامات غربی است.

رئیس مجلس ادامه داد: البته اینها نشان می دهد که دشمن بیش از آن که به قول خود به دنبال رفع نگرانی از موضوع هسته ای ایران باشد به دنبال رفع نقص خود است تا غاصب صلاحیت باشد، باید بسیار مراقب بود که چه دیپلماسی و چه تبلیغات مجال کسب صلاحیت به آنها ندهد.

وی گفت: سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب راه آینده را نشان داد که وحدت نیروهای جامعه و اتکا به اقتصاد داخلی و رونق بخشی به تولید و تحمل یکدیگر و قرص و محکم و شفاف بودن مقابل استکبار خودشیفته و استقلال در همه جهات کلید حرکت آتی کشور است.

لاریجانی افزود: سخنان ارزشمند ایشان یادآور اصول حکمت مدرسه امام خمینی(ره) در ترسیم جهان چهارم معاصر بود که امید است پویندگان راه انقلاب آن را به خوبی دریابند و همه سیاست مردان و فعالان اقتصادی با همت بلند بدان جامه عمل بپوشانند.

وی خاطرنشان کرد: انشاء الله ملت عزیز در روز 22 بهمن با حضور یکپارچه و شعارهای کوبنده بار دیگر عزتمندی راه امام و انقلاب را به رخ مستکبرین بکشانند تا بلکه به عقل بیایند و دست از گرانفروشی آن هم در شرایط بی وزنی بردارند و از طرفی روح ملی کشور در پناه حرکت ملت جان تازه ای گیرد و گام های خویش را محکم و سرافرازانه بردارد.

/2727

کد N111894