سوچی، پلی برای بلندپروازی‌‎های پوتین

ولادیمیر پوتین

بازیهای المپیک زمستانی سوچی، نگاههای کنجکاو را بیشتر به سوی میزبان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری برده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برگزاری المپیک زمستانی سوچی، بیش از آنکه توجهات را به سوی بازیهای المپیک متمرکز کند، دوربین ها را به سمت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و میزبان این بازیها برده است؛ مردی که اروپا و اصولاً غرب با نگاهی بدبینانه و توأم با شک و تردید به او و سیاستهایش می نگرند. روزنامۀ لوموند در یادداشتی با عنوان: "پوتین شایستۀ لژنشینی نیست" به افتتاح بازیهای المپیک سوچی و بالکنی که پوتین در آن نشسته بود، اشاره کرده و سیاستهای اقتداگرایانۀ روسیه در عرصه های سیاسی و اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده است.
لوموند در ادامه با اشاره به اینکه روسها همۀ تلاش شان را می کنند تا این اتفاق مهم به خوبی و خوشی برگزار شود، می نویسد: "روسیه 37 میلیارد یورو برای برگزاری بازیهای سوچی هزینه کرده است؛ یعنی 4 برابر بیشتر از هزینه ای که انگلیسی ها برای بازیهای المپیک لندن کردند که البته باید هزینه های زیست محیطی، انسانی، جابجایی روستائیان، بستن راهها و نیروهای نظامی به کار گرفته شده را نیز به آن افزود.
روزنامۀ لوموند در ادامه می نویسد: فارغ از ماهیت بازیهای سوچی، لندن و یا پکن آنچه در این مواقع با اهمیت جلوه می کند، شرافت و عزت میزبان و برگزارکنندۀ آنست. روزنامۀ لوموند این جایگاه را برای روسیه و سوپر رئیس جمهور آن زیاد و بزرگ دانسته و بر این باور است که پوتین تلاش می کند تا از سوچی برای تثبیت موقعیت و جایگاه سیاسی خود بهره گیرد و در واقع سوچی در این میان به عرصه ای برای روسیه تبدیل شد تا به جایگاه کشورهای بزرگ باز گردد.
لوموند در ادامه ضمن اشاره به سیاستهای ناقص پوتین در عرصۀ داخلی با استناد به گزارش سازمان همکاری های اقتصادی می نویسد: به رغم بالا بودن قیمت انرژی در روسیه- به عنوان مهمترین منبع صادرات- رشد اقتصادی این کشور کمی بیش از 1% است. حجم واردات به روسیه بالاست. این کشور سرمایه گذاری اندکی دارد و از سویی سیاستهایش سبب فرار سرمایه می شود و این نتیجۀ سیستمی است که پوتین خواهان اجرای آنست؛ یعنی اعمال اقتدارگرایی بر وجود دولتی مبتنی بر قانون و این سیاست زمینه ساز بروز فساد مالی و اقتصادی در میزان بالا و همچنین افزایش نقش دولت در اقتصاد این کشور شده است.
نویسنده این یادداشت در آخر مقاله می گوید: می توان برای بازیهای سوچی و آنهایی که برای شرکت در مسابقات به آنجا رفته اند، آرزوی موفقیت کرد بدون اینکه به این مسئله فکر کنیم که پوتین شایسته نشستن بر روی آن بالکن و اصولاً لژنشینی نیست.

5252

کد N111818