با مصوبه مجلس؛

دولت بدهی شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و صنعت را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال تسویه می کند

مجلس

با مصوبه مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شد که بدهی قانونی شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت تا سقف 50 هزار میلیارد ریال تسویه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی یک تبصره الحاقی از بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 به دولت اجازه دادند که بدهی های قانونی شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف های 310513 جدول شماره 5 و 101000جدول شماره 8 این قانون تسویه کند.