معاون پارلمانی صداوسیما:

صداوسیما 800 میلیارد تومان کسری بودجه دارد

بودجه

تهران-ایرنا- معاون پارلمانی سازمان صداوسیما گفت: این سازمان غیر از بودجه مندرج در لایحه بودجه سال 93 کل کشور و درآمدهای خود 800 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؛ محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی سازمان صداوسیما؛ در جریان بررسی بخش های هزینه ای تبصره های الحاقی لایحه بودجه سال 93 کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره 6 الحاقی لایحه بودجه در مورد اختصاص 300 میلیارد تومان از منابع مخابرات به توسعه زیرساخت های صداوسیما این مطلب را بیان کرد.

میرتاج الدینی، راه اندازی و توسعه بخش دیجیتال و سیگنال رسانی زمینی را از برنامه های صداوسیما ذکر کرد.

به گفته وی در حال حاضر صداوسیما غیر از بودجه مندرج در لایحه و درآمدهای خود 800 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

میرتاج الدینی ادامه داد: 300 میلیارد تومانی که از محل تبصره الحاقی 6 در نظر گرفته شده است برای توسعه فیبر نوری است و حدود دو سه سال است که مقامات امنیتی کشور به آن توجه دارند تا علاوه بر ماهواره سیگنال رسانی زمینی را هم تکمیل کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به منازعات جدی که با غرب داریم در صورتی که تهدیدات غرب عملیاتی شود صداوسیما 35 درصد از پوشش داخلی خود را از دست می دهد و غیر از استان ها و شهرهای بزرگ مناطق دیگر تحت پوشش صداوسیما نخواهند بود.

معاون پارلمانی صداوسیما تصریح کرد: علاوه بر این اختصاص این رقم در راستای توسعه زیرساخت های مخابرات است و مخالفتی با این بخش ندارد ضمن این که مخابرات موظف است فیبر نوری را به مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و از آن جا به شهرهای کوچک و ایستگاه های فرستنده بفرستد.

بر اساس تبصره الحاقی 6 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات بند 44 ردیف 530000 برای سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه ها و مراکز رادیویی و تلویزیونی؛ ارتقای پوشش سیگنال رسانی در سطح کشور با کمک فیبر نوری و لینک فرستنده های سیگنال رسان به سازمان صداوسیما اختصاص می یابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اقدام شود.

سیام**9121**2021** 3404
کد N111393