اختصاص معادل 10 هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر

بودجه 93

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص معادل مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلسی در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای بودجه 1393 کل کشور و در راستای اجرای بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پیشنهاد سلیمان عباسی نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد عباسی 50 درصد از منابع از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 50 درصد نیز از محل ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.

از اعتبار مذکور مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات هوایی و الباقی اعتبار نیز به نسبت 40 درصد هزینه ای و 60 درصد تملک دارایی سرمایه ای برای حفظ و نگهداری و تقویت و توسعه شبکه امداد و نجات تامین امکانات و تجهیزات نوسازی، بازسازی ، خرید و احداث پایگاهها و انبارهای اضطراری ، ساختمانهای ستادی و اجرایی و خودروهای امداد و نجات و اجرای ماموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت به منظور پیش بینی ، پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختیار این جمعیت قرار می گیرد.

** اختصاص 550 میلیارد ریال برای مقابله با گرد و غبار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین جزء دو بند و این تبصره را با وجود مغایرات با برنامه تصویب کردند و از مجموع 210 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی 148 نماینده به آن رای موافق دادند، 33 نماینده با آن مخالفت کردند و نظر 9 نماینده نیز ممتنع بود.

بر اساس این جزء مبلغ 550 میلیارد ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی و حفاظت از تالاب ها و دریاچه های کشور، احیا و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص می یابد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ ده هزار میلیارد ریال هم جهت کمک های فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت اختصاص دادند. این جزء نیز مغایر برنامه تشخیص داده شد که با این وجود از مجموع 210 نماینده 180 نماینده به آن رای موافق دادند ،11 نماینده با آن مخالفت کردند و پنج نماینده نیز نظرشان ممتنع بود.

سیام**9121**2021*1449
کد N111269