با تصویب مجلس؛

هیات وزیران سقف افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می‌کند

مجلس

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ مصوب کردند سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۹۳ توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز -شنبه- مصوب کردند که هیات وزیران سقف افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می‌کند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ مصوب کردند سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۹۳ توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

به موجب این مصوبه، از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

در ادامه این مصوبه آمده در اصلاحیه بودجه سال ۹۳، عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، ‌عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال ۹۳ دستگاه‌های مذکور ممنوع است.

کد N111130