اصلاح آئین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ابلاغ شد

اصلاح آیین نامه

تهران - ایرنا - از سوی معاون اول رییس جمهوری اصلاح آیین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ابلاغ شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را ابلاغ کرد.

آیین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ در تبصره ماده (3) عبارت «پس از واریز به خزانه» جایگزین عبارت «و اعلام به خزانه و معاونت» می شود.

2 ـ عبارت «و سایر شرکتها» از ماده (4) و تبصره (3) ماده (6) قرارداد پیوست آئین نامه یادشده حذف می شود.

3ـ در تبصره (3) ماده (8) بعد از عبارت «فرآورده های نفتی» عبارت «و واحدهای مربوط (حسب مورد)» اضافه می شود.

4ـ در ماده (12) بعد از عبارت «فرآورده های نفتی» عبارت «تولیدی و» حذف می شود.

5 ـ در ماده (13) عبارت «با رعایت» جایگزین واژه «موضوع» می شود.

این مصوبه در تاریخ 13 اسفندماه 1392 با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.

سیام**1058**1535
کد N111090